Lingwicyzm, gramatyczny nazizm i ortoterroryzm w sieci – komentowanie błędów językowych w dyskusjach internetowych
PDF

Słowa kluczowe

lingwicyzm
gramatyczny nazizm
komentowanie błędów
dyskusje internetowe
dyskryminacja językowa

Jak cytować

Liber-Kwiecińska, K. (2022). Lingwicyzm, gramatyczny nazizm i ortoterroryzm w sieci – komentowanie błędów językowych w dyskusjach internetowych. Język Polski, (3), 108–128. https://doi.org/10.31286/JP.01025

Abstrakt

Przedmiotem badania było komentowanie błędów językowych w dyskusjach internetowych. Bazując na teorii lingwicyzmu, sprawdzono, jak internauci postrzegają komentowanie cudzych błędów oraz jakie są motywy osób wytykających innym błędy. Zasadniczym celem badania było ustalenie, czy za takimi komentarzami stoi negatywna opinia dotycząca inteligencji, zdrowia i innych zasobów osoby, która popełniła błąd. Badanie składało się z dwóch etapów: w pierwszym poddano analizie komentarze internautów w grupach dyskusyjnych i fanpage’ach, w drugim zaś przeprowadzono badanie ankietowe, w którym wzięło udział 387 respondentów. Wyniki wskazują, że za częścią komentarzy stoi przekonanie, iż posługiwanie się poprawną polszczyzną jest wyznacznikiem wyższego statusu społecznego, wyższej inteligencji i kwalifikacji, zaś dyskryminacja spowodowana nieużywaniem języka standardowego stanowi realny problem.

https://doi.org/10.31286/JP.01025
PDF

Bibliografia

Bauer L., Trudgill P. (red.) 1998: Language myths, Penguin Books Ltd., London.
Zobacz w Google Scholar

Bielska E. 2012: Teoria empowerment, krytyczna teoria rasowa, latynoska krytyczna teoria rasowa i teoria LGBT jako odpowiedź na ryzyko marginalizacji społecznej, „Chowanna”, t. 1(38), s. 133–142.
Zobacz w Google Scholar

Dołowy-Rybińska L. 2017: „Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński K. 2013: Ortoterroryści są wśród nas, https://lipinski-kamil.pl/ortoterrorysci-sa-wsrod-nas (dostęp: 15 września 2021).
Zobacz w Google Scholar

Milroy J. 2006: The ideology of the standard language, [w:] C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell (red.), The Routledge companion to sociolinguistics, Routledge Chapman Hall, London, s. 133–139.
Zobacz w Google Scholar

Runić M. 2017: Kampanja „Njegujmo srpski jezik”. Pitanja i zablude (maszynopis).
Zobacz w Google Scholar

Szczerbowski T. 2006: O mitach językowych, [w:] A. Krasnowolska, K. Maciuszak, B. Mękarska (red.), In the Orient where the gracious light… Satura orientalis in honorem Andrzej Pisowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 101–206.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski P., Moroń E. 2018: W poszukiwaniu eklektycznego paradygmatu edukacji głuchych, „Studia Edukacyjne”, nr 49, s. 281–297.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content