Emil Popławski, Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich, Libron — Filip Lohner, Kraków 2014, s. 289.
Skip to content