Iwona Kaproń-Charzyńska, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 229.
PDF

Jak cytować

Zarębski, R. (2015). Iwona Kaproń-Charzyńska, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 229. Język Polski, 95(5), 479–481. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.9
https://doi.org/10.31286/JP.95.5.9
PDF

Bibliografia

Burkacka I. 2012: Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaros I. 2009: Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. 1998: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K. 2001: Dyskusyjne problemy słowotwórstwa opisowego, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XLVI, s. 81–89.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A., Łaziński M., Burkhardt H. 2004: Dystynktywny słownik synonimów, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zarębski R. 2012: Rzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content