Mirosława Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 223.
PDF

Jak cytować

Tyrpa, A. (2015). Mirosława Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 223. Język Polski, 95(5), 482–484. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.10
https://doi.org/10.31286/JP.95.5.10
PDF

Bibliografia

Bartol-Jarosińska D. 1986: Świadomość językowa robotników warszawskich. Studium leksykalno-semantyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cygan S. 2011: Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka K. 2000: Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Maćkowiak K. 2011: U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content