Czym jest tiret?
PDF

Słowa kluczowe

tiret
łącznik
myślnik
akt prawny
słowniki

Jak cytować

Witorska, A. (2014). Czym jest tiret?. Język Polski, 94(4), 303–313. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.2

Abstrakt

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) wprowadzono tiret jako część składową w obrębie litery w wyliczeniu kolumnowym. Zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego tiret (z kwalifikatorem: drukarski) to znak graficzny w kształcie krótkiej, poziomej kreski, używany przy łączeniu wyrazów złożonych, nazw podwójnych itp. lub przy przenoszeniu części wyrazów do następnego wiersza; dywiz, znak przeniesienia. Autorka przedstawia przykłady użycia tiret na podstawie dzienników urzędowych i innych dokumentów prawnych i zastanawia się, czym ono jest. Opisuje znaczenie prawnicze i przedstawia propozycję definicji i opisu gramatycznego tego leksemu w słowniku.

https://doi.org/10.31286/JP.94.4.2
PDF

Bibliografia

Banque 2014: Banque de dépannage linguistique (online: http://www.oqlf.gouv.qc.ca, dostęp: 7 stycznia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2012: Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chwałowski R. 2002: Typografia typowej książki, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

fr. Wikipedia (online: fr.wikipedia.org, dostęp: 7 stycznia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Guide 2014: Guide de Légistique (online: http://www.legifrance.gouv.fr, dostęp: 7 stycznia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Końska N. 2011: Les gallicismes dans le langage juridique polonaise (maszynopis), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuczma P. 2013: Nawet Sejm popełnia błędy, redagując prawo, Rzeczpospolita, 13 września 2013.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski A. 2007: Systematyka wewnętrzna ustawy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ożegow C.W. 2008: Słowar’ russkogo jazyka, Russkij jazyk, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. i in. 2010: Poradnik interpunkcyjny, Videograf Edukacja, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Radosławski R. 2013: Trudna sztuka legislacji, Rzeczpospolita, 29 października 2013.
Zobacz w Google Scholar

Robert P. 2001: Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2014: O wyrazie tiret... (Studia Semiotyczne, w druku).
Zobacz w Google Scholar

Warylewski J. (red.) 2003: Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierczyński G. 2010: Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolański A. 2011: Edycja tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska S., Zieliński M. 2012: Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content