[1]
Kiklewicz, A. 2023. „Niesforny” biernik rzeczowników męskonieżywotnych w liczbie pojedynczej: o ekspansji tego zjawiska we współczesnym języku polskim i jego czynnikach. Język Polski. 103, 2 (cze. 2023), 5–25. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00146.