[1]
Marszałek, M. 2015. Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej. Język Polski. 95, 5 (grudz. 2015), 433–445. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.95.5.4.