(1)
Kiklewicz, A. „Niesforny” Biernik rzeczowników męskonieżywotnych W Liczbie Pojedynczej: O Ekspansji Tego Zjawiska We współczesnym języku Polskim I Jego Czynnikach. JP 2023, 103, 5-25.