(1)
Żmigrodzka, B. Nowe Zastosowania Form Czasownikowych 1. I 2. Os. Lp. Rodzaju Nijakiego Czasu przeszłego We współczesnych Tekstach. JP 2016, 51-72.