(1)
Ochmann, D.; Pałka, P.; Kwaśnicka-Janowicz, A. Krakus, Krakauer, Krakowianin I Krakowiak – Nazwy mieszkańca Krakowa a Jego Auto- I Heterostereotyp. JP 2018, 98, 31-48.