(1)
Marszałek, M. Frazemy wschodniosłowiańskie W Powojennej Polszczyźnie wileńskiej. JP 2015, 95, 433-445.