Kiklewicz, A. (2023). „Niesforny” biernik rzeczowników męskonieżywotnych w liczbie pojedynczej: o ekspansji tego zjawiska we współczesnym języku polskim i jego czynnikach. Język Polski, 103(2), 5–25. https://doi.org/10.31286/JP.00146