Marszałek, M. (2015). Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej. Język Polski, 95(5), 433–445. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.4