Kiklewicz, Aleksander. 2023. „«Niesforny» Biernik rzeczowników męskonieżywotnych W Liczbie Pojedynczej: O Ekspansji Tego Zjawiska We współczesnym języku Polskim I Jego Czynnikach”. Język Polski 103 (2):5-25. https://doi.org/10.31286/JP.00146.