Ochmann, Donata, Patrycja Pałka, i Agata Kwaśnicka-Janowicz. 2018. „Krakus, Krakauer, Krakowianin I Krakowiak – Nazwy mieszkańca Krakowa a Jego Auto- I Heterostereotyp”. Język Polski 98 (3):31-48. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.3.