Marszałek, Marek. 2015. „Frazemy wschodniosłowiańskie W Powojennej Polszczyźnie wileńskiej”. Język Polski 95 (5):433-45. https://doi.org/10.31286/JP.95.5.4.