Kiklewicz, A. (2023) „«Niesforny» biernik rzeczowników męskonieżywotnych w liczbie pojedynczej: o ekspansji tego zjawiska we współczesnym języku polskim i jego czynnikach”, Język Polski, 103(2), s. 5–25. doi: 10.31286/JP.00146.