Ochmann, D., Pałka, P. i Kwaśnicka-Janowicz, A. (2018) „Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak – nazwy mieszkańca Krakowa a jego auto- i heterostereotyp”, Język Polski, 98(3), s. 31–48. doi: 10.31286/JP.98.3.3.