Buława, M. (2020) „Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach”, Język Polski, s. 68–83. doi: 10.31286/JP.100.4.5.