Marszałek, M. (2015) „Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej”, Język Polski, 95(5), s. 433–445. doi: 10.31286/JP.95.5.4.