[1]
D. Ochmann, P. Pałka, i A. Kwaśnicka-Janowicz, „Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak – nazwy mieszkańca Krakowa a jego auto- i heterostereotyp”, JP, t. 98, nr 3, s. 31–48, wrz. 2018.