[1]
M. Buława, „Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach”, JP, s. 68–83, grudz. 2020.