[1]
M. Marszałek, „Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej”, JP, t. 95, nr 5, s. 433–445, grudz. 2015.