Kiklewicz, A. „«Niesforny» Biernik rzeczowników męskonieżywotnych W Liczbie Pojedynczej: O Ekspansji Tego Zjawiska We współczesnym języku Polskim I Jego Czynnikach”. Język Polski, t. 103, nr 2, czerwiec 2023, s. 5-25, doi:10.31286/JP.00146.