Żmigrodzka, B. „Nowe Zastosowania Form Czasownikowych 1. I 2. Os. Lp. Rodzaju Nijakiego Czasu przeszłego We współczesnych Tekstach”. Język Polski, nr 2, czerwiec 2016, s. 51-72, doi:10.31286/JP.96.2.6.