Ochmann, D., P. Pałka, i A. Kwaśnicka-Janowicz. „Krakus, Krakauer, Krakowianin I Krakowiak – Nazwy mieszkańca Krakowa a Jego Auto- I Heterostereotyp”. Język Polski, t. 98, nr 3, wrzesień 2018, s. 31-48, doi:10.31286/JP.98.3.3.