Marszałek, M. „Frazemy wschodniosłowiańskie W Powojennej Polszczyźnie wileńskiej”. Język Polski, t. 95, nr 5, grudzień 2015, s. 433-45, doi:10.31286/JP.95.5.4.