Dofinansowanie

flaga i godło

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Rozwój czasopism naukowych” w latach 2022–2024.

Numer projektu RCN/SP/0180/2021/1.
Wartość finansowania: 68 696 zł, całkowita wartość zadania 68 696 zł.

Opis zadania.

Celem zadania jest zwiększenie widoczności czasopisma „Język Polski” w Internecie poprzez udoskonalenie techniczne jego witryny i wzbogacenie jej zawartości przez bezpłatne udostępnienie artykułów z archiwalnych zeszytów w sposób zgodny ze współczesnymi standardami publikacji tekstów naukowych, z możliwościami ich wyszukiwania według różnych kryteriów.

Projekt jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych lekturą artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa polskiego.

Części składowe zadania:

  1. Rozbudowa techniczna witryny internetowej czasopisma z wdrożeniem pełnego obiegu tekstów online i dodatkowych funkcjonalności (umożliwienie przeglądania artykułów bezpośrednio w witrynie, opatrywanie pobieranych artykułów w wersji PDF znakiem wodnym, publikacja wykazu najczęściej otwieranych artykułów, wprowadzenie linkowania pozycji bibliograficznych do Google Scholar).
  2. Elektroniczna publikacja zeszytów archiwalnych z lat 2011–2020.
  3. Podniesienie standardów merytorycznych i edytorskich zeszytów czasopisma za lata 2022–2023 (w szczególności wprowadzenie kontroli antyplagiatowej składanych manuskryptów, korekta i weryfikacja merytoryczna streszczeń angielskich)
  4. Sporządzenie zbiorczego spisu treści czasopisma od roku 2011 z dowiązaniami do materiałów dostępnych online.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania:
Wydawanie czasopisma "Język Polski" w wersji elektronicznej i papierowej w 2024 roku. Wartość dofinansowania: 43 960 zł, całkowita wartość zadania: 69 660 zł.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie redakcyjne, edytorskie i publikacja elektroniczna oraz papierowa czterech zeszytów czasopisma za rok 2024 (rocznik CIV, z. 1–4).

Skip to content