Najważniejsze artykuły

Przedstawiamy listę dziesięciu najczęściej cytowanych artykułów z „Języka Polskiego”, sporządzoną w styczniu 2012 roku na podstawie serwisu Google Scholar.

  • Zygmunt Saloni: Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, LIV, 1974 s. 3–13, 93–101.
  • Adam Heinz: Fleksja a derywacja, XLI, 1961, s. 343–354.
  • Witold Mańczak: Ile rodzajów jest w polskim, XXXVI, 1956, s. 116–121.
  • Krystyna Pisarkowa: Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, LIX, 1979, s. 5–17.
  • Jacek Fisiak: Złożony kontakt językowy w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego, XLII, 1962, s. 286–294.
  • Adam Heinz: Uwagi nad funkcją znaczeniową przymiotnika odrzeczownikowego, XXXVI, 1956, s. 257–274.
  • Maria Honowska: O pojemności znaczeniowej derywatów, XLIV, 1964, s. 193–194.
  • Jolanta Maćkiewicz: Co to są tzw. internacjonalizmy, LXXIV, 1984, s. 176–184.
  • Roman Laskowski: Od czego lepszy jest lepszy, LVII, 1977, s. 323–334.
  • Stanisław Grabias: Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, LIV, 1974, s. 22–31.

Artykuły te, podobnie jak wiele innych, są dostępne online w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Skip to content